تجهیزات آزمایشگاه روغن

آزمایشگاه روغن

روغن به چربی گفته می‌شود که در دمای اتاق معمولاً به حالت مایع است و با آب مخلوط نمی‌شوند و به دلیل آن‌که چگالی آن‌ها کمتر از آب است، روی آب شناور می‌مانند.روغن‌ها متشکل از تری گلیسرید، مونوگلیسرید و مقداری هم دی گلیسرید می‌باشند. از آنجا که روغن حاوی مقدار زیادی چربی اشباع نشده‌است، در دمای اتاق مایع می‌باشد. روغن‌ها انواع مختلف داشته، می‌توانند صنعتی بوده یا تنها برای مصارف خوراکی و پخت‌وپز مورد استفاده قرار گیرند. کیفیت روغن خوراکی برای داشتن یک زندگی سالم از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین آزمون های روغن­ های خوراکی یکی از مهمترین خدمات آزمایشگاهی می ­باشد.

ازجمله آزمایشات مهمی که برای روغن­‌ها انجام می­شود می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • تعیین عدد اسیدیته : مقدار اسید یک پارامتر متداول در مشخصات چربی­ها و روغن­ها است و به عنوان گرم اسیدهای چربی آزاد در ۱۰۰gr روغن (اسیدیته بر حسب اسید اولئیک) تعریف می­‌شود. ازعوامل مؤثر در افزایش اسیدیته می‌توان به دما، رطوبت و هوا اشاره کرد که باعث تسریع اکسیداسیون می‌شوند.
  • عدد صابونی: عبارت است از میلی گرم پتاس لازم برای صابونی کردن یک گرم محصول مورد آزمون . هدف از انجام این آزمایش تعیین طول زنجیره اسید‌های چرب می‌باشد.
  • عدد یدی به روش ویجس: عبارت است از جرم هالوژن جذب شده به وسیله آزمونه ( بر حسب ید).
  • عدد یدی به روش هانوس
  • عدد پرکسید: این عدد پیشرفت واکنش اکسیداسیون را نشان میدهد.
  • تعیین ضریب شکست: نسبت سرعت نور با طول موج معین در خلا به سرعت نور در آن محیط است.
  • تعیین رنگ: دراين روش رنگ نوري كه از ميان يك نمونه روغن يا چربي ذوب شده با طول مسير نوري مشخص عبور کرده و با رنگ نوري كه از همان منبع توليد شده و از شيشه  هاي رنگي استاندارد عبور مي  كند مقايسه مي  شود.
  • چگالی نسبی
  • تعیین رطوبت: اندازه گیری مقدار رطوبت و مواد فرار موجود در روغن ها.
  • آزمون‌های اسیدچرب و استرول‌ها نیزتوسط دستگاه GC_FID انجام می‌شود.

آزمایشگاه روغن  به منظور نظارت بر کیفیت محصولات تولیدی توسط مجموعه و مطابق بودن با استانداردهای ملی و بین المللی، ساخته می شوند.

تجهیزات آزمایشگاه‌روغن

از جمله تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه روغن، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

آزمایشگاه روغن

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست