دسیکاتور

تماس با کارشناسان بخش فروش: 40881249 - 021

دسيكاتور ظرف شيشه اي شبيه قابلمه و شامل دو قسمت مي باشد. قسمت پايين آن محل قرار دادن ماده نمگير [كلسيم كلريد ب يآب، سولفوريك اسيد غليظ، اكسيد و …] است و قسمت بالاي آن كه به وسيله صفحه مشبكي (V) آهك، فسفر از قسمت پايين جدا مي شود و محل قرار دادن بوته يا كپسول است و محتواي ماده ای است كه به منظور خشك كردن (جذب CO2 و H2O موجود در هوا) در دسیکاتور قرار داده می شود.

هنگام كار كردن با دسيكاتور رعايت نكات زير لازم است:

– چون سرپوش دسيكاتور لغزنده است، هنگام جابه جا كردن دسيكاتور ، بايد سرپوش آن را با دست، محكم نگهداشت.
– لبه سرپوش دسيكاتور را با وازلين يا ماده چرب مخصوص كه سفتتر از وازلين است بايد چرب كرد تا محكم به دسيكاتور بچسبد و هوا نكشد. در ضمن در اثر چسبندگي زياد آن با قسمت بدنه، خطر ليزخوردن و افتادن آن كمتر مي شود.
– هنگام گذاشتن سرپوش دسيكاتور بايد لبه آن را به دهانه دسيكاتور نزديك كرد و روي دهانه به طرف جلو فشار داد تا درپوش همه دهانه را بپوشاند. هرگز نبايد مانند قابلمه، سرپوش را گذاشت و برداشت، زيرا به علت چرب بودن محل اتصال سرپوش و بدنه دسيكاتور انجام اين كار دشوار است و ممكن است در اثر بلند كردن سرپوش، بدنه دسيكاتور به همراه آن بلند شود و از درپوش جدا شود و به زمين افتاده و بشكند.
– هنگامي كه بوته داغ در دسيكاتور گذاشته مي شود نبايد سرپوش دسيكاتور را فوري گذاشت. زيرا اگر بوته خيلي داغ باشد، پس از سرد شدن به علت تفاوت فشار بيرون و داخل دسيكاتور برداشتن در آن بسيار دشوار است. در بعضي از دسيكاتورها، درب دسيكاتور داراي يك شير كنترل است كه مي توان آن را به پمپ خلاء وصل نموده و نمونه را در خلا خشك كرد. اين نوع دسيكاتور براي سرد كردن مواد حساس به هوا به كار مي رود و به نام دسيكاتور خلاء مشهور است.

از جمله کاربرد های دسیکاتور در صنایع، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

برچسب ها: دسیکاتور ، دسیکاتور خلا، دسیکاتور شیردار

فهرست