آزمایشگاه پلیمر

هدف از تشکیل آزمایشگاه پلیمر، انجام آزمون های متنوع برروی انواع مواد و محصولات پلیمری (پلاستیک و لاستیک) می باشد. آزمایشگاه پلیمر قادر به ارائه خدمات زیر می باشد:

 • آنالیز و تعیین پایه پلیمر انواع پلاستیک ها و کامپوزیت ها
 • تعیین خواص رئولوژیکی
 • تعیین مقاومت در برابر شرایط جوی
 • انواع آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمر 

تجهیزات آزمایشگاه پلیمر

 • دستگاه شاخص جریان مذاب MFI
 • دستگاه شاخص جریان مذاب MVR
 • دستگاه ایزورد – چارپی
 • دستگاه وی کات
 • دستگاه تست سایش
 • دستگاه تست جوش پروفیل
 • دستگاه تست سفتی حلقوی لوله
 • دستگاه تست ضربه لوله اتوماتیک
 • دستگاه تست فشار و کشش و خمش
 • کپیلاری رئومتر
 • دستگاه ESCR
 • تانسیومتر کشش سطحی
 • دستگاه DSC/TGA
 • جذب اتمی
 • دستگاه FTIR
 • آنالیزور لاستیک
 • دستگاه رزیلیانس (جهندگی)
 • دستگاه سختی سنج
 • دستگاه تست خستگی لاستیک
 • دستگاه تست سایش لاستیک

جهت دریافت مشاوره و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، اینجا کلیک کنید.

فهرست