کارکرد ترازو‌آویز

ترازو‌آویز میتواند وزن را براساس واحدهای مختلفی اندازه بگیرد: گرم، کیلوگرم، پوند، گرین، و اونس. حالت کاربرد ترازوها را میتوان برای عملیات مختلف تنظیم کرد. اهمیت زیادی دارد که ترازوها متناسب با پروتکل‌های آزمایشگاهی و سیستم‌های کنترل کیفیت انتخاب شوند که مناسب نیازها و مقاصد هر آزمایشگاه باشند. مسئله‌ی مهم در انتخاب ترازویی متناسب با کارکردهای مربوطه در آزمایشگاه این است که ظرفیت، دقت اندازه‌گیری، میزان تحمل وزن، اندازه‌ی نمونه‌ها، و سرعت عملکرد دستگاه مد نظر قرار گیرند. نکته‌ی مهم دیگر محیط آزمایشگاه است که میتواند به خاطر رطوبت، ارتعاش، جریان‌های مختلف هوا مثل تهویه، اصطکاک، بخارات، گرانش، نوسانات دما، محیط پرگردوغبار، الکتریسیته‌ی ساکن، و سایر عناصر محیطی بر عملکرد این دستگاه حساس تأثیر بگذارد. به همین خاطر اهمیت زیادی دارد که ترازو درون یک فضای بسته نگهداری شود، قبل از آزمایش اطمینان حاصل گردد که تنظیم است، و به‌طور مداوم وارسی و مراقبت شود. کالیبراسیون نامناسب، تنظیم غلط دستگاه، و مواردی از این نوع نیز میتوانند باعث عملکرد اشتباه دستگاه شوند. برخی دستگاه‌ها طوری طراحی میشوند که واجد یک فضای بسته‌‌ی عایق‌اند که باعث میشود از اختلالات و تأثیرات بیرونی متأثر نشوند. ترازو‌آویز حتی برای کاربردهایی بیرون از آزمایشگاه نیز طراحی میشوند و به خاطر قابلیت حمل و جابجایی راحت از آنها در فضاهای میدانی نیز بهره میبرند. ترازوهای آویز به دو صورت آنالوگ و دیجیتال طراحی میشوند طوری که در نمونه‌ی آنالوگ خود ترازو‌آویز دارای یک اشل مدرج دایروی است که از روی آن میتوان وزن را تعیین کرد اما در نمونه‌ی دیجیتال نتایج با به‌صورت واحدهای مورد نظر بر روی نمایشگر روشن نشان داده میشود. ترازوهای آنالوگ طبیعتاً فاقد باطری و ترازوهای دیجیتال دارای باطری هستند. همه‌ی ترازوها از بدنه‌ای مقاوم و ضدخوردگی و از چارچوب و قالب‌بندی داخلی فلزی مناسب برخوردارند.

ترازو‌آویز

برچسب: ترازو آزمایشگاهی، ترازو آزمایشگاهی دیجیتال، ترازو آزمایشگاهی آنالیتیکال، ترازو آزمایشگاهی دو کفه ای، ترازو آزمایشگاهی یک کفه ای، ترازو آزمایشگاهی جیبی، ترازو رطوبت سنجی

فهرست