انکوباتور رطوبتی

انکوباتور‌ رطوبتی

انکوباتوررطوبتی هم دما و هم رطوبت را کنترل و تنظیم میکنند. آنها این دو تنظیم را با سیستم یخچالی انجام میدهند و نه با حرارت مستقیم. این انکوباتور‌های عایق‌بندی حرارتی ویژه‌ای دارند که باعث میشود در مقابل بخارها و گازهای نامناسب مقاوم باشند. برای رشد باکتری‌ها به رطوبت بالایی نیاز است. برای رشد تخم‌ها به حرارت دقیق بین 37.2 تا 37.7 درجه سانتی‌گراد نیاز است. در هر دو مورد به گردش مناسب هوا از طریق فن نیز نیاز است. در نتیجه، انکوباتور رطوبتی میتواند همه‌ی این الزام‌های عملیاتی برای دما و رطوبت را در سطوح مختلف برآورده کند.

انکوباتور|انکوباتورهای رطوبتی

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

فهرست