انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)

انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)

این انکوباتورها میتوانند در یک دمای تنظیم‌شده بلرزند و در نتیجه محتویات درون محفظه‌شان را نیز به لرزش درآورند که برای برخی آزمایش‌ها ضرورت دارد. به خاطر همین کاربرد خاص، این انکوباتورها در اندازه‌های بسیار متفاوتی ساخته میشوند و گستره‌ی دمایی‌شان برای افزایش یا کاهش حرارت نیز بسیار زیاد است. عمل لرزاندن برای بهبود رشد سلول‌ها ضرورت دارد چراکه باعث میشود که مواد مغذی توزیع شوند و اکسیژن به‌خوبی با محیط کاشت سلول ترکیب گردند. بسیاری از آزمایشگاه در گذشته یک لرزاننده را به آزمایشگاه‌شان اضافه میکردند تا این عمل را انجام دهد اما امروزه به لطف وجود انکوباتورهای لرزاننده و تعبیه‌ی یک لرزاننده در خود این دستگاه دیگر نیازی به یک لرزاننده‌ی اضافی و بیرونی نیست. از این انکوباتورهای برای هوادادن به سلول‌ها، مطالعات قابلیت انحلال، پرورش سلول‌ها، آزمایش بر روی مخمرها استفاده میشود.

انکوباتور شیکر دار چه کاربردی دارد؟

اینکوباتور شیکر دار (Shaker Incubator) جهت کشت و رویش میکرواورگانیسم استفاده می شود. اما همزمان شیک کردن نمونه می تواند به حل کردن برخی مواد مغذی و یکسان نگه داشتن محیط کشت کمک کند. به عنوان مثال کشت میکروبی مایع با شیک شدن، اکسیژن بیشتری به محیط کشت نفوذ می کند. در نتیجه قدرت تکثیر باکتری در زمان کوتاه بالا می رود.

انکوباتورهای شیکردار

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

 

فهرست