انکوباتور میکروبیولوژی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

انکوباتور میکرو‌بیولوژی

انکوباتور میکروبیولوژی برای رشد بهینه در محیط‌های کاشت سلولی مورد استفاده قرار میگیرند. جریان همرفت طبیعی یا فشرده در این دستگاه دمای ثابت و یکنواخت فراهم میآورد که میتواند بسیار کم یا بسیار بالا باشد. این انکوباتورها اندازه‌ها و شکل‌های متنوعی دارند و میتوانند حتی از نوع کوچک رومیزی نیز باشند. از این انکوباتورها برای کاربردهای بسیار متنوعی افزون بر کاشت باکتری استفاده میشود. از جمله میتوان به انجام واکنش‌های آنزیمی و بررسی معرف‌ها تحت شرایط خاص، تولیدمثل میکروارگانیسم‌هایی مثل قارچ‌ها، مخمرها، و ویروس‌ها، تولیدمثل کلونی‌های نطفه‌ها، تعیین میزان اکسیژن بیوشیمیایی، و رشد سلول‌ها اشاره کرد.

میکروبیولوژی

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

فهرست