انکوباتور اکسیژنی

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

انکوباتور اکسیژنی

گرچه انکوباتورهای استاندارد میتوانند سطح اکسیژن را کنترل کنند، اما امروزه در برخی آزمایش‌ها به کنترل سطح اکسیژن تا زیر 1 درصد نیاز است. برای این مهم انکوباتورهای اکسیژنی ساخته شده‌اند که میتوانند سطح اکسیژن را درمحیط‌های کاشت بافت، سلول، و میکروارگانیسم‌ها را تا حد اشاره‌شده حفظ کنند. این شرایط برای برخی آزمایش‌ها بسیار ضروری‌اند، از جمله برای آنالیز میکروارگانیسم‌های بی‌هوازی یا محیط‌های مولکولی بافت تومورها. این انکوباتور اکسیژنی میتوانند علاوه بر اکسیژن سطوح مختلف حرارت، رطوبت، و دی‌اکسید کربن را نیز متناسب با سطح اکسیژن مد نظر تنظیم کنند. در نتیجه، این دستگاه میتواند با تنظیم دقیق سطح اکسیژن و دی‌اکسید کربن فعل‌وانفعالات ضروری برای آزمایش‌های خاص را کنترل کند. این انکوباتورها به کار هر آزمایشی میآیند که به‌طور خاص در آنها باید میزان اکسیژن را ضرورتاً در اندازه‌ای مشخص نگه داشت.

انکوباتور اکسیژنی

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

فهرست