انکوباتورهای دی اکسید کربن (CO2)

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

انکوباتورهای دی اکسید کربن (CO2)

این انکوباتورها به‌طور گسترده در عرصه‌ی بیولوژی استفاده میشوند. آنها میتوانند درصد تعیین‌شده و مشخصی از دی‌اکسید کربن را درون انکوباتور مفظ کنند. سطح دی‌اکسید کربن با سنسور هدایت‌سنج گرمایی یا سنسور مادون‌قرمز کنترل میشود. رطوبت در این دستگاه معمولاً از طریق یک سینی حاوی آب که دائماً در حال تبخیر است حاصل میآید. به جای این سینی گاهی از یک حمام آب نیز استفاده میشود که در دیواره‌های دستگاه کار گذاشته میشوند، یا از سیم‌پیچ‌های الکتریکی نیز استفاده میشود که از خودشان حرارت ساطع میکنند. برخی یونیت‌ها واجد یخچال‌هایی برای خنک‌کردن نیز هستند. رطوبت نسبی در این انکوباتورها بین 95 تا 98 درصد نگه داشته باشد و این کار از طریق یک مخزن آب یا دستگاه افشانه (ذره‌پاش) انجام میشود. گستره‌ی دمایی در این انکوباتورها از 4 تا 50 درجه سانتی‌گراد است و اشباع دی‌اکسید کربن بین 0.3 تا 19.9 درصد انجام میگیرد. کاربرد ویژه‌ی این دستگاه به نحوی است که بدنه‌ی داخلی‌اش از فولاد ضدزنگ ضدخوردگی استاندارد ساخته میشود، و برخی مدل‌های جدید‌تر دارای سطوح مسی ضدمیکروبی هستند تا از آلودگی‌ها جلوگیری کنند. اغلب دستگاه‌های این مدل واجد یک یونیت ویژه برای نابودی خودکار آلودگی با استفاده از حرارت یا نور فرابنفش هستند. از این انکوباتورها بیش از همه برای محیط‌های کاشت سلول و بافت استفاده میشود و به همین خاطر به انکوباتورهای کاشت سلولی نیز شناخته میشوند.

برچسب: انکوباتورهای استاندارد، انکوباتورهای یخچالدار (سرمایی)، انکوباتورهای رطوبتی، انکوباتورهای شیکردار (لرزاننده)، انکوباتورهای هیبرید سازی، انکوباتورهای میکروبیولوژی، انکوباتورهای اکسیژنی، انکوباتورهای دی اکسید کربن

فهرست