ترازو آزمایشگاهی حساس و فرا حساس

تماس با کارشناسان بخش فروش: 09106166803

ترازو ازمایشگاهی حساس

ترازو های حساس یا میکروبالانس‌ها ترازوهایی هستند که به ترازوهای دقیق هم شناخته میشوند. این ترازوها در کنار ترازوهای فراحساس برای اندازه‌گیری وزن در شرایط بسیار حساس استفاده میشوند. گستره‌ی اندازه‌گیری‌ وزن در آنها از 50 گرم تا 210 گرم است.

ترازو  آزمایشگاهی فرا حساس

ترازوهای فراحساس ترازوهایی هستند که مشابه با ترازوهای حساس به ترازوهای دقیق هم شناخته میشوند. این ترازوها برای اندازه‌گیری مقادیر بسیار کوچک وزن مورد استفاده قرار میگیرند. گستره‌ی اندازه‌گیری وزن در ترازوهای فراحساس از 0.1 میلی‌گرم تا 52 گرم است. این ترازوها کاربردهایی بسیار تخصصی‌شده دارند و میتوانند مقادیر را به‌صورت دیفرانسیلی در آزمایش‌های مرتبط با کوره‌های آزمایشگاهی، اندازه‌گیری روکش‌ها، یا اندازه‌گیری نمونه‌های شیمیایی بسیار حساس درون محفظه‌های عایق‌بندی‌شده محاسبه کنند.

ترازو آزمایشگاهی حساس

برچسب: ترازو آزمایشگاهی، ترازو آزمایشگاهی دیجیتال، ترازو آزمایشگاهی آنالیتیکال، ترازو آزمایشگاهی دو کفه ای، ترازو آزمایشگاهی یک کفه ای، ترازو آزمایشگاهی جیبی، ترازو رطوبت سنجی

فهرست