تجهیزات آزمایشگاه سم و آفت کش

آزمایشگاه سم و آفت کش

سموم کشاورزی در واقع به مواد شیمیایی گفته می شود که برای کشاورزی تولید می شوند و توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرند. هدف از به کار بردن سموم کشاورزی دفع کردن آفات گیاهان است که به کمک انها سلامتی گیاه تامین می شود و دسترسی هر گونه آفت، باکتری ویروس به گیاهان پرورش یافته در کشاورزی از بین می رود.سموم کشاورزی امروزه بخشی جدایی ناپذیر از این شاخه محسوب می شوند که کشاورزان در سرار دنیا از انها استفاده می کنند.

انواع سموم کشاورزی:

سمومی که برای دفع کردن آفات استفاده می شوند:

این سموم برای دفع آفات استفاده می شوند که به انها آفت کش نیز می گویند. به کمک این سموم می توان جلوی نفود آفات مختلف را به گیاهان گرفت و بهره وری محصولات را افزایش داد.

سموم ماندگار کشاورزی:

سموم ماندگار کشاورزی در واقع به بخشی از سم های به کار رفته در کشاورزی کفته می شود که مدت زمان زیادی برای تجزیه شدن آنها زمان نیاز است.  به صورت کلی در حدود چند ماه الی چند سال زمان برای تجزیه انها نیاز است.

سموم تجزیه پذیر کشاورزی:

این گروه از سموم کشاورزی در حقیقت به این شکل هستند. که میکروب ها و یا هر گونه موجود زنده می تواند آنها را به ترکیبات بی ضرر تبدیل کند.

انواع سموم کشاورزی از نظر نوع ساخت:

سم های بیولوژیکی:

سم هایی که از نوع بیولوژیکی هستند از مواد طبیعی تولید می شوند.  به عنوان مثال: حیوانات، گیاهان، باکتری ها و مواد معدنی برای تولید این سم ها به کار می روند.

سم های شیمیایی:

در مقابل سم های بیولوژیکی که از مواد طبیعی ساخته می شوند، سم های شیمیایی از مواد کاملا شیمیایی ساخته می شوند. و آنها را در آزمایشگاه های شیمی مربوط به تولید سموم کشاورزی می سازند.

تجهیزات آزمایشگاه  سم و آفت کش:

فهرست